บริการของเรา ( our service )

บริการของเรา  ดุจญาตมิตร  เป็นกันเองกับลูกค้าทุกท่าน

         service

 กับศูนย์ให้บริการ   ศูนย์อะไหล่ ศูนย์ซ่อม

                  โทร.    054-222-622

 
 
ซีเทค โอเอ  จังหวัด ลำปาง ให้บริการในด้านเครื่องถ่ายเอกสาร ทั้งขาย และให้เช่า เน้นเครื่องใหม่ให้ลูกค้า เครื่องเอนกประสงค์
ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

 พร้อมทั้งเน้นในด้านการให้บริการเครื่องสี ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
ในเรื่องสี ที่สมจริง พร้อมสัญญาบริการ

เรามีทีมงานให้บริการในด้านคำปรึกษา ด้านการประกอบธุรกิจ ในด้านเครื่องใช้สำนักงาน ทุกชนิดให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนและ ส่วนราชการ ทุกภาครัฐ

ผู้บริหารหนุ่มใหญ่ไฟแรง 

พร้อมตอบโจทย์ลูกค้าในทุก เรื่องเกี่ยวกับสำนักงานท่าน

ปรึกษาหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่

054-222-622