ระบบประชาสัมพันธ์ แบบ LED

 

53
 » ป้ายไฟอักษรวิ่ง  และจอ LED
              ป้ายไฟอักษรวิ่งอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับแสดงข่าวสาร เป็นอักษรไฟวิ่ง เปลี่ยนแปลงข้อความได้ ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและในอาคาร บอร์ดไฟวิ่งทำด้วยหลอด LED อายุการใช้งานกว่า หนึ่งแสน ชม.ไฟวิ่ง สามารถแสดงได้หลายสี บริษัทเป็นผู้ผลิต ไฟวิ่งที่คัดเกรดหลอด LED คุณภาพสูง นำมาประกอบไฟวิ่งร่วมกับบอร์ดไฟวิ่งที่ควบคุมด้วย CPU วงจรไฟวิ่ง เพื่อให้ใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร

ออกแบบงาน  ระบบโฆษณา   ห้องประชุม   ห้องมัลติมิเดีย   ห้องดนตรี