เครื่องพิมพ์

4downloadic

» DocuPrint CP105b  (Personal Colour Printer)

• ความเร็วพิมพ์ ขาวดำ-สี (A4) : 12/10 หน้าต่อนาที
• ความละเอียดพิมพ์ : 1200x2400dpi (Fuji Xerox Imaging Technology)
• ความเร็วพิมพ์แผ่นแรก ขาวดำ-สี : 24/29 วินาที
• ความจุของถาดป้อนกระดาษ : 150 แผ่น
• หน่วยความจำ : 64MB
• รองรับการเชื่อมต่อ : USE 2.0

5downloadic

 » DocuPrint CP205      (Network Colour Printer)

• ความเร็วพิมพ์ ขาวดำ-สี (A4) : 15/12 หน้าต่อนาที
• ความละเอียดพิมพ์ : 1200x2400dpi (Fuji Xerox Imaging Technology)
• ความเร็วพิมพ์แผ่นแรก ขาวดำ-สี : 22/27 วินาที
• ความจุของถาดป้อนกระดาษ : 150+10 แผ่น
• หน่วยความจำ : 128MB
• รองรับการเชื่อมต่อ : USE 2.0, 10/100 Base TX

6downloadic

 » DocuPrint CP205W    (Wireless Network Colour Printer)

• ความเร็วพิมพ์ ขาวดำ-สี (A4) : 15/12 หน้าต่อนาที
• ความละเอียดพิมพ์ : 1200x2400dpi (Fuji Xerox Imaging Technology)
• ความเร็วพิมพ์แผ่นแรก ขาวดำ-สี : 22/27 วินาที
• ความจุของถาดป้อนกระดาษ : 150+10 แผ่น
• หน่วยความจำ : 128MB
• รองรับการเชื่อมต่อ : USE 2.0, 10/100 Base TX

7downloadic

 » DocuPrint CM205b  (3-in-1 Personal Multifunction Colour Printer)

• ความเร็วพิมพ์/สำเนา ขาวดำ-สี (A4) : 15/12 หน้าต่อนาที
• ความละเอียดพิมพ์ : 1200x2400dpi (Fuji Xerox Imaging Technology)
• ความเร็วพิมพ์แผ่นแรก ขาวดำ-สี : 22/27 วินาที
• ความละเอียดสแกน : 1200x1200dbi (Optical)
• ความจุของถาดป้อนกระดาษ : 150+10 แผ่น
• หน่วยความจำ : 128MB
• รองรับการเชื่อมต่อ : USE 2.0

8downloadic

 » DocuPrint CM205F  (4-in-1 Network Multifuncton Colour Printer)

• ความเร็วพิมพ์/สำเนา ขาวดำ-สี (A4) : 15/12 หน้าต่อนาที
• ความละเอียดพิมพ์ : 1200x2400dpi (Fuji Xerox Imaging Technology)
• ความเร็วพิมพ์แผ่นแรก ขาวดำ-สี : 22/27 วินาที
• ความละเอียดสแกน : 1200x1200dbi (Optical)
• ความละเอียดแฟ๊กซ์ 400x400dpi
• ความจุของถาดป้อนกระดาษ : 150+10 แผ่น
• หน่วยความจำ : 128MB
• รองรับการเชื่อมต่อ : USE 2.0, 10/100 Base TX

 

9downloadic

 » DocuPrint CM205FW  (4-in-1 Network Multifuncton Colour Printer)

• ความเร็วพิมพ์/สำเนา ขาวดำ-สี (A4) : 15/12 หน้าต่อนาที
• ความละเอียดพิมพ์ : 1200x2400dpi (Fuji Xerox Imaging Technology)
• ความเร็วพิมพ์แผ่นแรก ขาวดำ-สี : 22/27 วินาที
• ความละเอียดสแกน : 1200x1200dbi (Optical)
• ความละเอียดแฟ๊กซ์ 400x400dpi
• ความจุของถาดป้อนกระดาษ : 150+10 แผ่น
• หน่วยความจำ : 128MB
• รองรับการเชื่อมต่อ : USE 2.0, 10/100 Base TX