กระดาษ คุณภาพ

27-500x500   ซีเทค จำหน่าย กระดาษ                    

– กระดาษหนา 70 แกรม ขนาด 210 × 297 มม. (A4)                                                                                                                         ดับเบิ้ล เอ   70  แกรม       และ  80  แกรม
– บรรจุ 500 แผ่น/รีม 

Leave a Reply